Allmänna Villkor

Identitet

Denna webbplats ägs av daytrips.info. Daytrips.info är en organisation, som vill ge värdefull turistinformation på ett användarvänligt sätt till besökare som letar efter en rolig dagsutflykt.

Daytrips.info
contact@daytrips.info
moms: BE0804.955.092

Integritets- och cookiepolicy

Sekretesspolicy Cookies: Vi använder endast funktionella cookies.

Inaktivera cookies? Du kan välja att inaktivera cookies. För att göra detta, använd alternativen i din webbläsare. Du hittar mer information om dessa alternativ på din webbläsarleverantörs webbplats. Om du inte samtycker till ovan nämnda cookiepolicy rekommenderar vi att du inte använder denna webbplats.

Varning

Daytrips.info ger dig tillgång till www.eiffel-tower.info (“hemsidan”) och publicerar text, bilder och annat material här för information och underhållning för privata ändamål. Daytrips.info förbehåller sig rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att meddela dig.

Begränsat ansvar

Daytrips.info gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet kan innehållet vara ofullständigt och/eller felaktigt. Materialet som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon garanti eller anspråk på korrekthet. Dessa material kan ändras när som helst utan föregående meddelande. https://eiffel-tower.info ansvarar inte för hyperlänkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som ingår på webbplatsen.

Upphovsrätt

Daytrips.info äger alla immateriella rättigheter med avseende på detta material. Ingen kopiering, distribution eller annan användning av detta material är tillåtet utan skriftligt tillstånd från eiffel-tower.info, utom och endast i den utsträckning annat anges i obligatoriska lagstadgade regler (såsom citaträtten), om inte annat anges för specifikt material.